Een Smart IPTV MAC adres is geen "portal" activering!

We merken dat de MAC adressen vaak door elkaar worden gehaald, wij activeren namelijk MAC adressen maar enkel MAC adressen voor kastjes/boxjes!

Er is een verschil. We activeren Smart IPTV niet via ons IPTV paneel. Smart IPTV werkt met een M3U link, die je zelf via de website siptv.eu kunt laden naar je Smart IPTV app. Wij registreren deze MAC adressen niet dus het vermelden van deze MAC adressen is ook niet nodig. Zie ook: Smart IPTV handleiding voor Smart TV

De MAC adressen voor boxjes activeren wij wel in het IPTV paneel en maken verbinding via onze portal. Deze beginnen vaak met 00:1A:79.

Smart IPTV gebruikers bestellen dus altijd een M3U account wanneer er gekozen dient te worden tussen M3U of MAC!

Heb je wel een IPTV ontvanger? Lees ook dit artikel, als je onzeker bent welk MAC adres je dient door te geven.

1 Like

Kan ik via Smart STB een portal invoeren met Mac adres?

Yes, Smart STB werkt wel met een ‘echte’ MAC activering.

Ah mooi. Alleen bij mijn proef abo niet dus.

Zou je even ticket moeten openen en moeten laten nakijken of het juiste MAC adres is geactiveerd. Overigens weet ik niet of het zal werken, resultaten zijn afwisselend en we hebben zelf geen ervaring met emulators. Emulators worden nl. niet officieel ondersteund, maar zodanig ontwikkeld om te werken op bestaande stalker interfaces.