Externe VOD player kiezen in MyTVOnline 1 & 2

Volg onderstaande stappen om een externe player te selecteren in MyTVonline 1 of 2.

:memo: Applicatie:
:white_check_mark: MYTVOnline 2

  1. Installeer externe player via Google Play Store (MX Player, VLC, etc.)
  2. Ga naar MYTVOnline2 > Menu > Settings > Player Options
  3. Selecteer External VOD player
  4. Ga naar VOD > Selecteer een titel > Druk :arrow_forward:Watch
  5. Selecteer externe player

:memo: Applicatie:
:white_check_mark: MYTVOnline 1

  1. Installeer externe player via Google Play Store (MX Player, VLC, etc.)
  2. Ga naar MYTVOnline2 > Menu > Settings > Player Options
  3. Selecteer External VOD player
  4. Ga naar VOD > Selecteer een titel > Druk :arrow_forward:Watch
  5. Selecteer externe player

Een bericht is samengevoegd naar een bestaand topic: Haperingen tijdens afspelen VOD